Házépítés tervezés

A házépítésnek számos fontos, kihagyhatatlan lépése van. A tervezéstől kezdve egészen az alapanyagok megrendelésén át a berendezésen keresztül egészen a kulcsrakész állapotig, rengeteg lépcsőfokot kell megjárni, hogy minden gördülékenyen menjen.

Ehhez szeretnénk adni tippeket, ezek közül is szeretnénk kiemelni néhányat, amelyek igen csak fontosak a házépítés folyamatában és a munkálatok irányításában.

Irányítás #1: Készítsünk felmérést az alkalmazottak vagy alvállalkozók közt. Olyan kérdéseket vázoljunk fel nekik, hogy például szeretnek-e dolgozni, igénylik-e a folyamatos jutalmazásokat, tartanak-e megbeszéléseket, stb. Ezzel a felméréssel, tisztában lehetünk azzal, hogy milyen csapattal is állunk szemben.

Irányítás #2: A projektvezetőnek, bár az egész építkezésről megvan a teljes kép a fejében, ezt nem feltételen ajánlatos megosztani a munkásokkal. Ez összezavarhatja őket, és hibákat követhetnek el. Nekik részletekre van szükségük, hiszen a folyamatnak csak bizonyos részeiben kell közreműködniük. Mindenkinek pontosan meg kell határozni, hogy milyen feladatot kell végeznie.

Irányítás #3: Folyamatosan osszuk meg tudásunkat munkatársainkkal, ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy előbb-utóbb, akár egyes munkafolyamatokat, folyamatos ellenőrzések nélkül el tudjanak végezni. Vezessük rá őket, hogy egy-egy problémát önállóan oldjanak meg.

Házépítés tervezés

Irányítás #4: Állítsunk fel egy negyedéves jövőképet. Határozzuk meg, hogy mikor mit fogunk csinálni, szabjunk ki határidőket egy-egy munkafolyamatra, így garantáltan nem fogunk elcsúszni a munkával.

Irányítás #5: Az alkalmazottak (főleg a kezdők) sokszor hibákat követnek el. Ez bekövetkezhet azért, mert nem kaptak megfelelő felvilágosítást, vagy esetleg, ha nem mertek kérdéseket feltenni, mivel féltek a tulajdonos vagy a munkavezető visszajelzésétől. Biztosítsuk számukra, hogy mindig nyitottak vagyunk a kérdésekre, vagy akár ötleteikre. Ha valaki nem teljesen biztos a dolgában, akkor könnyen elkezd a saját feje után menni, amelynek rossz következményei lehetnek.

Irányítás #6: Amikor hozzákezdünk egy ház építéséhez, szükségünk van a pontos, végleges tervre, amely a ház külső-belső elrendezését tartalmazza. Ennek elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges egy szakértő bevonása, aki a fizikai törvényszerűségeken kívül a jogi szabályozásokat is ismeri, valamint kellő rutinnal rendelkezik ahhoz, hogy tudja, mi a legmegfelelőbb választás a felmerülő kérdésekre, problémákra. A terv véglegesítésénél legyünk rugalmasak a határidőkkel, hiszen ez az a fázis, ahol a legkönnyebben kiküszöbölhetjük az esetleges jövőbeli problémákat, hiszen még képlékeny, könnyen alakítható a terv.

Irányítás #7: Ehhez a tervhez igazodva határozzuk meg a leendő munkálatok legpraktikusabb munkafolyamatait, és a munka megkezdése előtt, osszuk be minden munkás számára a feladatokat. Mindenkinek megvan a saját, képességeihez mérten a számára legkedvezőbb feladat, amiben ő a legjobb. Egy jó munkavezetőnek ismernie kell alkalmazottai tudását.

Irányítás #8: Tartsuk szem előtt, még ha barátokról is van szó, hogy egy építkezési vállalkozás, nem alkalmazhat olyan embereket, akik lusták, félrehúzódnak a munkától, és a meglévő erőforrásokat nem akarják felhasználni, hogy az építkezés gyorsabban haladjon. Mindenképp olyan emberekre van szükség, akik követik az utasításokat, a felmerülő problémákra megoldást találnak, és egyedül meg tudják oldani a szükséghelyzeteket.

Házépítés tervezés

Irányítás #9: Egy jó vezetőnek szüksége van arra, hogy egy őszinte kapcsolat legyen közte és a csapata közt, a pénzügyi és az ügyfél dolgokkal kapcsolatban egyaránt. Fontos, hogy így viselkedjünk már a kezdetektől fogva. Ha a kölcsönös bizalom megvan, akkor sokkal valószínűbb, hogy nem fognak alkalmazottaink megvezetni minket. Legyünk nyitottak a munkatársakkal szemben. Ne akarjuk azt, hogy a féljenek tőlünk. Engedjük meg, hogy bármilyen kérdéssel fordulhassanak hozzánk, és mondjuk el véleményünket őszintén.

Irányítás #10: Sok munkaadó beleesik abba a hibába, hogy nem hallgatják meg a munkások véleményét, és gyakran ez miatt egy projekt sikertelen lesz. Mindig vegyünk számításba minden tanácsot, bárkitől is halljuk azt. Nem biztos, hogy a mi elgondolásaink a legmegfelelőbbek. Sokszor egy jó megoldás helyett is akadhat egy még jobb ötlet.

Ha ezeket a pontokat betartjuk, akkor sokkal simábban és problémamentesen fog zajlani az építkezés, legyünk akár fővállalkozók vagy akár építtetők.